Các chỉ số cần biết trên ahrefs.com

Dưới đây là giải thích các chỉ số mà bạn cần biết về SEO 1 trang web, những chỉ số này được thống kê qua ahrefs.com. 
Referring Pages: Số lượng trang có backlink về trang bạn
Total Backlinks: Số lượng backlink về trang bạn. Con số này lớn hơn hoặc bằng số Referring Pages.
Referring IPs: Số lượng IP có backlink về trang bạn.
Referring Subnets: Chỉ số này liên quan đến Class C trong IP Address. Mình không rõ lắm nhưng cứ làm đa dạng là tốt.
Referring Domains: Số lượng domain có backlink của trang bạn. Trong đó có liệt kê 5 loại domain tốt là .gov, .edu, .com, .net, .org.
Text: là backlink có anchor text. Những backlink không phải text gồm có hình ảnh, iframe hoặc redirect.
Do/Nofollow: Số lượng link dofollow và nofollow. Dĩ nhiên là dofollow sẽ tốt hơn nofollow.
Sitewide/Not sitewide: Sitewide tức là link đặt ở những nơi mà trang nào trên website cũng thấy, ví dụ như header, sidebar, footer. Not sidewide tức là đặt ở phần nội dung.
Redirect: là backlink dạng redirect từ trang khác về trang mình bằng 301 hoặc 302.
Image: số lượng backlink trong hình ảnh. Kiểu code của nó có dạng <a href=…><img src=… /></a>
Frame: là dạng iframe.
Form: backlink đặt trong các form đăng kí, submit của website.
Referring Pages for Anchor Phrases: chỉ số này thể hiện sự phân bố của anchor text.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible

0 nhận xét:

Đăng nhận xét